Vestre Agder Opplæringskontor Sa er et flerfaglig opplæringskontor
- et samarbeidsorgan mellom bedrifter for organisering av opplæring.